Buzağı Büyütme Yemi

Yüksek kaliteli tahıllar ve oldukça iyi sindirilebilen tamamı doğal protein kaynakları kullanılarak hazırlanmış ve 3 aylık yaştan 6 aylık yaşa kadar ki genç buzağıların kullanması için hazırlanan karma büyütme yemidir. Genç buzağılar için önemli olan vitamin ve mineraller dahil bütün gerekli besin maddelerini temin eder.

ÖZELLİKLERİ
- Pelet olması nedeni ile kullanımı kolaydır, herhangi bir karıştırma gerekmez.
- Yemin erkenden tüketimini tembih eden yüksek lezzettedir.
- İşkembe gelişimini uyaran yüksek sindirilebilirliktedir.
- Sağlıklı ve hızlı gelişimi sağlama ve en uygun besleme için gerekli besin maddelerini dengeli oranlarda temin eder.

FAYDALARI

- Düvelerin uygun zamanda ilk kızgınlığa gelmeleri için gerekli dengeli büyümeyi sağlar.
- Dengeli verildiğinde, 3-6 ayları arası meme gelişiminin düzenli gelişmesine yardım eder.
- Düvelerin, 6.ayın sonunda 180-190 kg. canlı ağırlığa gelmelerini sağlar.

Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12
Ham Protein, % (en az) 17
Ham Selüloz, % (en çok) 12
Ham Kül,% (en çok) 10
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1
NaCl, % (en çok) 0,60
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2600
A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
D3 Vitamini, IU/kg (en az) 600
E Vitamini, mg/kg (en az) 25
Fosfor , % (en az ) 0,5
Sodyum , % ( en az - en çok ) 0,1-0,4
Kalsiyum , % (en az - en çok ) 1-2


KULLANIM ŞEKLİ :


- 11-12. haftadan sonra Beyza Buzağı Büyütme yeminden her 100 kg canlı ağırlığa(C.A.) 1 kg.+1 kg.(%1+1) ver.
- Buzağılar 3-6 ay arası günde 720-810gr C.A. kazanmalı ve V.K.P. da 3 olmalıdır. Çünkü bu aralıkta meme bezleri gelişmekte olduğundan fazla beslemede meme bezleri yağlanmakta ve süt verim kapasitesi düşmektedir.
- Yemlemede yemden yeme geçişe önem verilmeli ve en az 4-5 gün eski yem ile yeni yem karıştırılmalıdır. (Aynı firmanın yemi olsa dahi).
- Hayvanların önlerinde her zaman taze,temiz ve serin su bulundurulmalı veya günde en az 3 kez su içebilecekleri imkan yaratılmalıdır.
- Su içilecek öğün sayısı sıcak havalarda daha da arttırılmalıdır.