Sığır Süt Yemi – 18

Kaba yem programına ilave edilebilecek %18 ham protein seviyesinde karma süt inek yemi. Sağılan süt ineklerinin besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tümü doğal protein, enerji, vitamin ve mineralleri sağlar.

ÖZELLİKLERİ
- Kullanımı kolay ve depolamaya elverişli olup, toplam karıştırılmış rasyon(TMR) içinde kullanılabilir.
- En fazla yem alımına uygun yüksek lezzettedir.
- Asidozis’ten korunmak için tampon maddelerle güçlendirilmiştir.
- Enerji, protein, mineral ve vitaminlerin çok iyi dengelenmiş kombinasyonunu sağlar.
- En uygun protein sindirimi için by-pass protein ve rumende parçalanabilen proteinlerin en uygun karışımlarını içerir.

FAYDALARI

- En uygun süt yağı üretimine yönelik rasyondaki toplam selülozu arttırmak için yeterli ölçüde NDF(Neutral Detergent Fiber) sağlar.
- Yüksek süt verimini ve süt verim döneminin uzamasını destekler.

Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12
Ham Protein, % (en az) 18
Ham Selüloz, % (en çok) 14
Ham Kül,% (en çok) 9
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1
NaCl, % (en çok) 1
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2700
A Vitamini, IU/kg (en az) 7.000
D3 Vitamini, IU/kg (en az) 1000
E Vitamini, mg/kg (en az) 30
Fosfor % (en az ) 0,5
Sodyum, % (en az-en çok) 0,2-0,4
Kalsiyum, % (en az-en çok) 0,8-1,5

KULLANIM ŞEKLİ:

- Buzağılamadan 21 gün önceden başlayarak düvelerin kullandığı Beyza Düve Yemi  veya kurudaki ineklerin kullandığı %18 Proteinli Beyza sığır Süt Yemi ile (kaba yem proğramına ve süt verimine göre) kademeli olarak değiştirilir. Doğumdan önce verilen yemler doğuma 12-14 gün kalınca tamamıyla %18 Proteinli Beyza sığır Süt  Yemi ile yer değiştirmiş olmalıdır.
- Sağım dönemi sırasında oldukça yoğun yem tüketimini garantilemek için doğumdan bir hafta önce  Beyza sığır Süt  Yemi  hayvan başına, günde 4-5 kg'a ulaşıncaya kadar kademeli olarak arttırılır. Yüksek verimli hayvanlarda bu arttırım 6-7 kg'a kadar yapılabilir. 
- Doğumdan sonraki bir hafta on gün içinde Beyza sığır Süt  Yemi günde 0,5 kg.' dan fazla olmamak şartı ile kademeli olarak arttırılır.